Module 8Stage Expert Dierentrainer

StartdatumZelf te bepalen in overleg met je stagebedrijf

Duur120 uur

ExamenPresentatie praktijkperiode

Studiebelasting120 uur + 35 uur thuisstudie

Opleidingskosten

€ 395,00

Module 8Stage Expert Dierentrainer

Module 8 is uitermate geschikt als je de 7 modules gevolgd hebt en verdieping zoekt in de vorm van een stage. Na deze laatste module kan je de opleiding afsluiten met een diploma.

Voor wie
 • Iedereen die met goed gevolg module 7 heeft afgerond en zich verder wil specialiseren in het vak.
 • Zijn/haar skills wil verbeteren in het vak als Expert Dierentrainer.
 • Praktijkervaring op wil doen bij een stagebedrijf.
 • Het diploma Expert Dierentrainer wil halen.
Inhoud Module 8

In deze module maak je de laatste stap om Expert Dierentrainer te worden en staat in het teken van een praktijkperiode, ook wel stage genoemd.

Je wordt geacht minimaal 120 uur aan een opdracht te werken in het stagebedrijf. Daarnaast moet je rekening houden met het uitwerken van je opdracht thuis. Je mag zelf een keuze maken of je kiest voor een aaneengesloten periode of versnipperd over een bepaalde periode. Uiteraard in overleg met je stagebedrijf en in overleg met de stagecoördinator van de Dierentrainers Academie.

Er wordt van je verwacht dat je, in samenspraak met je stagebedrijf, een opdracht gaat uitvoeren die SMART is. Je opdracht moet een meerwaarde hebben voor het bedrijf en je trainingen moeten welzijnsverhogend zijn. Je ervaart hoe het is om zelfstandig een training op te zetten bij een, misschien voor jou nog onbekende diersoort.

Doelstelling van je praktijkperiode is om ook praktijkervaring op te doen binnen een stagebedrijf.

 • Je gaat het geleerde toepassen.
 • Je gaat leren om jezelf te ontwikkelen binnen het stagebedrijf.
 • Het voortouw te nemen bij een (nieuw op te zetten) training of een groepstraining.
 • Leiding te nemen of te geven.
 • Het DTA 7-Stappenplan te implementeren.
 • Indien wenselijk nazorg te geven.

Je wordt de professional die externe informatie met betrekking tot het positief trainen van dieren intern gaat doorvoeren, waarbij beide partijen tot een waardevolle samenwerking komen.

Praktijktrainingen

Deze gebeuren in opdracht van je stageaanbieder en onder supervisie van je stagebegeleider.

Studiemateriaal

Je ontvangt een studiemap.

Stagegids

De stagegids vind je in studiemap. Alle informatie die je nodig hebt staat erin, zo ook voor de stagebieder.

Stagelocatie

Je gaat zelf op zoek naar een stagebedrijf en legt ook zelf contact hiermee. De Dierentrainers Academie heeft eventueel meerdere stagebedrijven in portfolio waarmee we je kunnen helpen een geschikt bedrijf uit te kiezen. Maar het is ook heel goed mogelijk je praktijkperiode in het bedrijf te doen waar je op dat moment werkzaam bent.

Vaak wordt er van een stagiair(e) verwacht dat er een langere aaneengesloten periode stage gelopen wordt, meestal 6 weken. Maar dan betreft het eigenlijk altijd een dierenverzorgingsstage. Leg je stageaanbieder uit dat jij de opleiding zo goed als afgerond hebt en geen dierenverzorger bent. Je bent een Expert Dierentrainer in spé die vooral kennis komt brengen en niet zozeer komt halen. Dat het bedrijf en de dierenverzorgers enorm veel voordelen kunnen halen uit jouw expertise.

Na deze module kan je
 • Belangrijke training technische besluiten nemen en het voortouw nemen als het gaat om het introduceren van dierentrainingen.
 • Dierentrainingen bedenken en opzetten, al dan niet in samenwerking met andere verzorgers/trainers.
 • Dierentrainingen uitvoeren en overdragen op basis van het verhogen van het dierenwelzijn, afgestemd op de behoefte van het dier, diersoort en het bedrijf.
 • Dierenverzorgers/trainers adviseren en begeleiden in hun trainingen.
 • Verrijkingsmiddelen bedenken ten behoeve van het dierenwelzijn.
 • Koers bepalen in een team dierenverzorgers/trainers. Je focus leggen, anticiperen, vooruitkijken en het team aansturen en/of bijsturen daar waar nodig.
 • Knopen doorhakken ten behoeve van welzijn van dieren voor, tijdens en na de trainingen en fungeren als centraal aanspreekpunt.
 • Persoonlijke groei en ontwikkeling doormaken.
 • Eenvoudig probleemgedrag herkennen en je oplossend vermogen aanspreken door met wetenschappelijk onderbouwde oplossingen te komen.
 • Een presentatie geven over een dierentraining aan je collega’s en leidinggevende(n).

Trainers en Gastdocenten

Toinny Lukken
Directeur/trainer

Robin Romijn
Personal Assistent

Ineke Bos
Stagecoördinator, Kwaliteitsadviseur en Kynologisch deskundige

Meer informatie over

Module 8 Stage Expert Dierentrainer

Examen

Je sluit deze module af met een presentatie over je praktijkperiode. In de examencommissie zitten Toinny Lukken, directeur Dierentrainer Academie, Ineke Bos, stagecoördinator en een gecommiteerde. Daarnaast zullen eventueel de begeleider van het stagebedrijf en een aantal van je medestudenten aanwezig zijn.

Het examen wordt tweemaal per jaar afgenomen op locatie Aeres Barneveld. Hiervoor ontvang je een uitnodiging.

Direct na het afnemen van het examen krijg je de uitslag.

Daarna maken we een afspraak om het examen samen door te nemen, ongeacht of je geslaagd of gezakt bent.

De uitslag wordt beoordeeld met een onvoldoende (gezakt) of een voldoende (geslaagd).

Diploma

Module 8 Stage Expert Dierentrainer

Nadat je alle modules met goed gevolg hebt afgerond, ontvang je een diploma en mag je jezelf Expert Dierentrainer noemen.

Deze is ondertekend door Gertwim de Haas, directeur Aeres Barneveld en Toinny Lukken, directeur Dierentrainers Academie.

Herkansing

Mocht je onverhoopt een onvoldoende behaald hebben voor dit onderdeel in de opleiding is het mogelijk deze te herkansen. Hieraan zijn administratiekosten verbonden van € 150,00 per aangevraagde herkansing.

Je mag maximaal 2 herkansingen doen. Mocht je daarna niet slagen kun je ervoor besluiten de module over te doen. Ook is het mogelijk een getuigschrift te ontvangen indien je niet slaagt en je stage niet over wilt doen.

Groot netwerk van kennis en ervaring

Je krijgt toegang tot het grote kennisnetwerk van de Dierentrainer Academie en haar partner Aeres Barneveld waarmee je je kunt onderscheiden als gekwalificeerd dierentrainer.

Je wordt opgenomen in de databank bij Dierentrainers Academie als professioneel dierentrainer en vergroot hiermee je kans op een leuke baan in de dierenwereld!

Accreditatie en samenwerkingspartner

Accreditatie

Dierentrainers Academie voldoet aan de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs en staat geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.

We zijn druk bezig de opleiding vanaf 2021 te laten accrediteren

 • SPPD (Stichting Platform Professionele Diergedragstherapeuten).
 • NVGH (Nederlandse Vereniging van Gedragstherapeuten voor Honden).
Samenwerkingspartners

Aeres Barneveld en Dierentrainers Academie zijn samenwerkingspartners. Op deze wijze ondersteunen we elkaar en kunnen we gezamenlijk het dierenwelzijn op een hoger niveau zetten. We zijn verbonden door kennisoverdracht en samenwerking en vormen zo een mooi complementair geheel om dieren onder menselijke zorg een beter bestaan te geven.

Voldoen factuur

Je ontvangt bij aanmelding een factuur die je kunt voldoen via iDeal of overboeking.

Indien je de studie beroepsmatig doet hoef je geen btw te betalen. Op het moment dat je de opleiding hobbymatig doet moet je btw selecteren.

Aspirant Dierentrainer

Module 1

Module 2

Expert Dierentrainer

Module 5

Module 6

Module 7

Module 8

Volledige opleiding tot Expert Dierentrainer volgen?Dan ontvang je 5% korting.

Dierentrainers Academie
Beoordeling studenten

De opleidingen en workshops worden beoordeeld met gemiddeld een 8,7 en daar zijn we enorm trots op.

Maatregelen COVID-19

De Dierentrainers Academie stelt hoge prioriteit aan de gezondheid en veiligheid van onze studenten en doet er alles aan om risico’s op besmetting en verspreiding te voorkomen. Om zo veilig mogelijk praktijkles te kunnen krijgen zijn alle locaties volledig aangepast naar de nieuwe situatie. Wij voldoen aan alle richtlijnen en aanbevelingen van de overheid. Op die manier bieden wij je een zo veilig mogelijke leeromgeving.