Toetsing, examen en herkansing

Toetsing en examen

Er worden geen cijfers gegeven voor de examens. We werken met een voldoende of een onvoldoende.

Bij het behalen van een voldoende krijg je respectievelijk het certificaat Assistent Dierentrainer/Dierentrainer/Expert Dierentrainer uitgereikt. Bij het behalen van alle certificaten worden alle certificaten tezamen omgezet in het diploma Expert Dierentrainer.

  • module 1 Aspirant Dierentrainer: open boek theorie-examen 
  • module 2 Aspirant Dierentrainer: open boek theorie-examen en scriptie 
  • module 3 Dierentrainer: online theorie-examen 
  • module 4 Dierentrainer: online theorie-examen en presentatie in tweetallen 
  • module 5 Expert Dierentrainer: online  theorie-examen 
  • module 6 Expert Dierentrainer: online theorie-examen 
  • module 7 Expert Dierentrainer: online theorie-examen
  • Module 8 Expert Dierentrainer: eindpresentatie stage                                                                                                                                                                    
Herkansing

Mocht je onverhoopt een onvoldoende behaald hebben voor een toetsing van een module is het mogelijk deze te herkansen. Hieraan zijn administratiekosten verbonden van € 55,00 per aangevraagde herkansing. Je mag maximaal 2 herkansingen doen per module. Mocht je daarna niet slagen kun je ervoor besluiten de module over te doen. De kosten voor een éénmalige herkansing voor je eindpresentatie stage zijn € 150,00.

Dierentrainers Academie
Beoordeling studenten

De opleidingen en workshops worden beoordeeld met gemiddeld een 8,7 en daar zijn we enorm trots op.